Vill du engagera dig i Naturskyddsföreningen?

Naturskyddsföreningen har haft en uppskattad Natursnoksverksamhet för de yngsta. Ledarna för verksamheten känner att det är dags att gå vidare med andra saker, därför behöver vi en eller flera nya ledare. Som ledare anordnar man Natursnoksträffar för barn mellan 3 och 10 år med minst en medföljande förälder som är medlem i föreningen, det enda […]

Läs mer

Årsmöte 2020

Årsmöte i Naturskyddsföreningen Varberg torsdagen 19:e mars 19:00 Folkets hus Varberg. Hans Kongbäck kommer och håller föredrag om Vänerhavet i ord och bild. Varmt Välkomna! Styrelsen.

Läs mer

Rädda och bevara Himleåns friluftsområde

Rädda och bevara Himleåns friluftsområde och låt det vara tillgängligt för allmänheten Ett levande årum är ett vistelserum och rörelsestråk, men också så mycket mera! Det är helt nödvändigt att behålla naturnära områden för barns, ungdomars och vuxnas hälsa och välbefinnande. Varbergs flugfiskeklubb har under 30 års tid arbetat med fiskevårdande och markvårdande åtgärder. Behåll […]

Läs mer

Vill du vara med och inventera trollsländor?

Vi genomför tillsammans en så kallad atlasinventering av trollsländor i kommunen. Vi har delat upp kommunen i 5X5 km stora rutor och i varje ruta letar vi trollsländor i alla lämpliga miljöer som småvatten, bäckar och sjöstränder. Alla rutor ska inventeras 3 gånger (juni, juli och augusti-septemeber) för att hitta arter som flyger vid olika […]

Läs mer