Vill du vara med och inventera trollsländor?

Vi genomför tillsammans en så kallad atlasinventering av trollsländor i kommunen. Vi har delat upp kommunen i 5X5 km stora rutor och i varje ruta letar vi trollsländor i alla lämpliga miljöer som småvatten, bäckar och sjöstränder. Alla rutor ska inventeras 3 gånger (juni, juli och augusti-septemeber) för att hitta arter som flyger vid olika […]

Läs mer

Svartrå

Varbergs naturskyddsförening är på väg att täppa till en hål i miljölagstiftningen. Vi har fått så kallad klagorätt av Sveriges högsta miljödomstol, Mark-och miljööverdomstolen. Vi har överklagat ett bygglov i Svartrå, Falkenbergs kommun som vi anser vara undermåligt underbyggt. Eftersom ingen närboende yttrat sig får länsstyrelsen inte behandla ärendet. Med våra argument från EU, Århuskonventionen, […]

Läs mer

Höstutflykt till Vik

Har du varit i Vik? Inte, då tycker jag du skall hänga med dit. Vik ligger utmed vägen mellan Nösslinge och Källsjö vid Barkens södra strand. Den lilla byn, med några äldre trähus, befinner sig mitt i ett småskaligt jordbruks och skogslandskap. Här finns tydliga spår av äldre odlingsbruk; hålväg och tingsten. Flera naturvårdsavtal, nyckelbiotoper […]

Läs mer

Åkulla Outdoor 30/9

Åkulla Outdoor är en friluftsfestival för hela familjen som bjuder på energi och utmaningar. Natursnokarna kommer att vara med under dagen med en aktivitetsrunda vid Åkulla friluftsgård Tid: 10–16 Datum: 30/9 – 2018 Plats: Åkulla bokskogar Åkulla Outdoor arrangeras av Varbergs kommun och Varbergs Fastighets AB i samarbete med lokala företag och föreningar. https://www.facebook.com/akullaoutdoor/

Läs mer

Städa på stranden

På lördag är det dags. Givetvis är vi med och ser till att det blir snyggt på stränderna. Nordiska kusträddardagen, strandstädning Samling på P-platsen vid DHR-gården, 5:e vik Kontakt: Anders Olsson 0730-29 43 39 Lördag 5 maj 10.00 Getterön

Läs mer