Rädda och bevara Himleåns friluftsområde

Rädda och bevara Himleåns friluftsområde och låt det vara tillgängligt för allmänheten Ett levande årum är ett vistelserum och rörelsestråk, men också så mycket mera! Det är helt nödvändigt att behålla naturnära områden för barns, ungdomars och vuxnas hälsa och välbefinnande. Varbergs flugfiskeklubb har under 30 års tid arbetat med fiskevårdande och markvårdande åtgärder. Behåll […]

Läs mer

Vill du vara med och inventera trollsländor?

Vi genomför tillsammans en så kallad atlasinventering av trollsländor i kommunen. Vi har delat upp kommunen i 5X5 km stora rutor och i varje ruta letar vi trollsländor i alla lämpliga miljöer som småvatten, bäckar och sjöstränder. Alla rutor ska inventeras 3 gånger (juni, juli och augusti-septemeber) för att hitta arter som flyger vid olika […]

Läs mer

Svartrå

Varbergs naturskyddsförening är på väg att täppa till en hål i miljölagstiftningen. Vi har fått så kallad klagorätt av Sveriges högsta miljödomstol, Mark-och miljööverdomstolen. Vi har överklagat ett bygglov i Svartrå, Falkenbergs kommun som vi anser vara undermåligt underbyggt. Eftersom ingen närboende yttrat sig får länsstyrelsen inte behandla ärendet. Med våra argument från EU, Århuskonventionen, […]

Läs mer

Höstutflykt till Vik

Har du varit i Vik? Inte, då tycker jag du skall hänga med dit. Vik ligger utmed vägen mellan Nösslinge och Källsjö vid Barkens södra strand. Den lilla byn, med några äldre trähus, befinner sig mitt i ett småskaligt jordbruks och skogslandskap. Här finns tydliga spår av äldre odlingsbruk; hålväg och tingsten. Flera naturvårdsavtal, nyckelbiotoper […]

Läs mer

Åkulla Outdoor 30/9

Åkulla Outdoor är en friluftsfestival för hela familjen som bjuder på energi och utmaningar. Natursnokarna kommer att vara med under dagen med en aktivitetsrunda vid Åkulla friluftsgård Tid: 10–16 Datum: 30/9 – 2018 Plats: Åkulla bokskogar Åkulla Outdoor arrangeras av Varbergs kommun och Varbergs Fastighets AB i samarbete med lokala företag och föreningar. https://www.facebook.com/akullaoutdoor/

Läs mer

Städa på stranden

På lördag är det dags. Givetvis är vi med och ser till att det blir snyggt på stränderna. Nordiska kusträddardagen, strandstädning Samling på P-platsen vid DHR-gården, 5:e vik Kontakt: Anders Olsson 0730-29 43 39 Lördag 5 maj 10.00 Getterön

Läs mer