Södra Trönninge

Naturskyddsföreningen anser att dagvattnet från de tomter som planeras i södra Trönninge kan ha negativ påverkan på Himleån och Getteröns naturreservat. Läs artikeln i Hallands nyheter om det. 

Läs mer