Höstutflykt till Vik

Har du varit i Vik?

Inte, då tycker jag du skall hänga med dit.

Vik ligger utmed vägen mellan Nösslinge och Källsjö vid Barkens södra strand.

Den lilla byn, med några äldre trähus, befinner sig mitt i ett småskaligt jordbruks och skogslandskap. Här finns tydliga spår av äldre odlingsbruk; hålväg och tingsten.

Flera naturvårdsavtal, nyckelbiotoper och biotopskydd lappar över varann.

Här dominerar äldre ädellövskog med betes- och ängsmarker.

Den lägre blomfloran är väl kanske inte så mycket att skryta med så här års, men vi har goda chanser att se mindre hackspett, nötkråka  och spillkråka.

Kuriosa; i gamla skolboken om svenska djurarter finns att läsa att de sista vargarna i Halland under förra århundradet sågs springa över isen en vinterkväll. Även den svarta råttan nämns som att ha den sista utposten här. Hasselmus och hasselsnok är också iakttagna här. Glöm inte kaffet!

Samling: p platsen vid Naturum kl 09:00 (vid dåligt väder inställt)

borde vara hemma vid 13 tiden

kontakt: Gert Andersson tel.  0706758041