Räfsning av gräs den 5/8

Naturskyddsföreningen slåttrar några av kommunens grönytor i Varbergs tätort som har en rik flora, vilken gynnas av traditionell slåtter. Vi har slagit ytorna men skulle behöva hjälp av våra medlemmar med att räfsa ihop gräset för att kunna frakta bort det. Kom och gör en insats för den biologiska mångfalden samtidigt som du får bra träning och trevligt umgänge.

Vi träffas vid Leopardgatans vändplats klockan 10 på torsdag den 5/8 klockan 10. Ta med fika, och om du har en räfsa eller kratta. Det kommer finnas några till utlåning också.

Väl mött!

Hälsningar

Styrelsen