19/9: Välkommen på en guidad tur genom produktionsskog i förändring!

19/9: Välkommen på en guidad tur genom produktionsskog i förändring!

Vi vandrar genom skogsägaren Lars Torbjörnssons marker, i ett område som gränsar till Åkulla bokskogar. Lars har under åren helt satsat på ”granåkrar”, men har under senare år alltmer på lämpliga marker planterat löv, främst björk. Vi ser hur en trädbevuxen mark med enbart gran i olika stadier ser ut, men också de satsningar på löv som skogsägaren gjort.

Våra guider Gert Andersson och Lars Hellsborn berättar vad som kännetecknar en riktig (dvs obrukad) skog och utarmningen av skogsmarken både vad gäller biologisk mångfald och väderpåverkan. Även skogsägaren Lars Torbjörnsson är med och berättar om sina skogsbruksplaner.

Var? Dagsås, Halland

När? Den 19 september kl. 10:00 – 13:30

Vi träffas på p-platsen vid OK (orienteringsklubben) Nackes klubbstuga i Dagsås.

Turen är ca 4 – 5 km lång, och går genom relativt plan terräng. Vi vandrar på bra och lättgångna skogsvägar.

Ta med egen mat/fika, vi pausar under vägen för att äta. Du behöver inte ha några speciella förkunskaper eller utrustning för att delta, men se till att ha kläder efter väder och något att sitta på.

Från Österleden i Varberg kör man mot Dagsås c: a 17 km till skyltningen på vänster sida.

Motorvägen från söder: ta av mot Varberg C, därefter fjärde rondellen till vänster ut på Österleden.

Motorvägen från norr: ta av mot Varberg C, tredje rondellen till vänster ut på Österleden.

Tyvärr är det svårt att ta sig till platsen via kollektivtrafiken. Vi kan hämta max. 6 anmälda med bil på stationen i Varberg. Med tåg från Göteborg, ankomst Varberg 09.28, med tåg söderifrån ankomst Varberg 09.33.

Antalet deltagare är begränsat till max 30 st, först till kvarn! Föranmälan krävs, anmäl dig via denna länk. https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/z1kynhza049xtgb/