Så är då de 26 holkarna hämtade från Svedjebonden i den djupa skogarna i Fagered. Dessa ska utplaceras vid Vadkärr, Nedregården och ett par övriga ställen. Hyresgäster förväntas bli småfåglar, stare, kattuggla, sparvuggla, göktyta mm.
På bilden ser man Thomas Johansson, Svedjebonden och Gert Andersson.