19/9: Välkommen på en guidad tur genom produktionsskog i förändring!

19/9: Välkommen på en guidad tur genom produktionsskog i förändring!

Vi vandrar genom skogsägaren Lars Torbjörnssons marker, i ett område som gränsar till Åkulla bokskogar. Lars har under åren helt satsat på ”granåkrar”, men har under senare år alltmer på lämpliga marker planterat löv, främst björk. Vi ser hur en trädbevuxen mark med enbart gran i olika stadier ser ut, men också de satsningar på löv som skogsägaren gjort.

Våra guider Gert Andersson och Lars Hellsborn berättar vad som kännetecknar en riktig (dvs obrukad) skog och utarmningen av skogsmarken både vad gäller biologisk mångfald och väderpåverkan. Även skogsägaren Lars Torbjörnsson är med och berättar om sina skogsbruksplaner.

Var? Dagsås, Halland

När? Den 19 september kl. 10:00 – 13:30

Vi träffas på p-platsen vid OK (orienteringsklubben) Nackes klubbstuga i Dagsås.

Turen är ca 4 – 5 km lång, och går genom relativt plan terräng. Vi vandrar på bra och lättgångna skogsvägar.

Ta med egen mat/fika, vi pausar under vägen för att äta. Du behöver inte ha några speciella förkunskaper eller utrustning för att delta, men se till att ha kläder efter väder och något att sitta på.

Från Österleden i Varberg kör man mot Dagsås c: a 17 km till skyltningen på vänster sida.

Motorvägen från söder: ta av mot Varberg C, därefter fjärde rondellen till vänster ut på Österleden.

Motorvägen från norr: ta av mot Varberg C, tredje rondellen till vänster ut på Österleden.

Tyvärr är det svårt att ta sig till platsen via kollektivtrafiken. Vi kan hämta max. 6 anmälda med bil på stationen i Varberg. Med tåg från Göteborg, ankomst Varberg 09.28, med tåg söderifrån ankomst Varberg 09.33.

Antalet deltagare är begränsat till max 30 st, först till kvarn! Föranmälan krävs, anmäl dig via denna länk. https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/z1kynhza049xtgb/

Räfsning av gräs den 5/8

Naturskyddsföreningen slåttrar några av kommunens grönytor i Varbergs tätort som har en rik flora, vilken gynnas av traditionell slåtter. Vi har slagit ytorna men skulle behöva hjälp av våra medlemmar med att räfsa ihop gräset för att kunna frakta bort det. Kom och gör en insats för den biologiska mångfalden samtidigt som du får bra träning och trevligt umgänge.

Vi träffas vid Leopardgatans vändplats klockan 10 på torsdag den 5/8 klockan 10. Ta med fika, och om du har en räfsa eller kratta. Det kommer finnas några till utlåning också.

Väl mött!

Hälsningar

Styrelsen

Årsmöte 2021

Naturskyddsföreningen i Varberg håller årsmöte den 24 augusti.  Mötet hålls på Folketshus och börjar klockan 18.00. Efter mötet bjuder vi på fika och kulturgeografen Pär Connelid berättar om vatten i landskapet nu och förr.

 

Motioner skickas till varberg@naturskyddsforeningen.se senas den 22 augusti.

BIOLOGISK MÅNGFALD I EN LITE STÖRRE TRÄDGÅRD

BIOLOGISK MÅNGFALD I EN LITE STÖRRE TRÄDGÅRD Den 12:e juli kl 18.00 tittar vi på vad man kan göra i en trädgård för att gynna den biologiska mångfalden som vilda bin, fladdermöss, fåglar, groddjur, insekter och växter. Samling kl 18.00 vid Fageråkra 17, 43266 Veddige (Koord: 57,278; 12,372). Arr: Naturskyddsföreningen i Varberg
Kontaktperson: Helen Björklund, tel 0702168977 via SMS.