Förtroendevalda

Ordförande:
Vakant

Kassör:
Charlott Antonsson 0708-74 37 37
epost

Ledamöter:
Anders Olsson 0730-29 43 39
epost

Anna Stenström 0707-81 92 12
epost

Birgitta Ek Elmquist 0730-38 90 21
epost

Gert Andersson 0706-75 80 41
epost

Helen Björklund 0340-389 64/ 0702-16 89 77
epost

Maria Larsson 0739-78 05 47
epost

Pär Connelid 0340-672 213/ 0702-00 07 78
epost

Thomas Johansson 0768-45 67 93
epost

Revisorer:
Andreas Lindqvist 0340-676 981/ 0340-88000
epost

Valberedning:
Lars Hellsborn 0340-873 48/ 0340-450 85
epost